Независимо дали се интересувате от нов или употребяван автомобил Lexus или TOYOTAние сме на Ваше разположение, за да ви предложим гама от удобни програми за лизинг.

ЛИЗИНГ на нови автомобили

Вариант 1: Финансов лизинг с авансово внасяне на ДДС

Изключително удобен и предпочитан вариант при закупване на автомобил от юридически лица, за който може да се ползва ДДС.Стойността на ДДС се усвоява обратно още с погасяване на първа месечна вноска.

Вариант 2: Финансов лизинг с висока остатъчна стойност – 15 % минимална начална вноска, висока остатъчна вноска до 30% и срок на лизинга до 6години...

Най-удобния начин за закупуване на нов автомобил на лизинг от физически лица. В този случай, Вие – клиентът имате възможност да определяте сами размера на месечната вноска. Високата остатъчна стойност Ви дава възможност за по-нисък размер на месечните вноски и допълнителна възможност за изборЛИЗИНГ на употребявани автомобили

Сред многообразието от предлагани качествени употребявани автомобили от всички марки, ние от СПЕКТА АУТО ЕООД Ви предоставяме и множество от варианти за закупуването им на лизинг:

Години на автомобила със срок на лизинга - до 8 години, с 25% минимална авансова вноска Години на автомобила със срок на лизинга - до 10 години, с 30% първоначална вноска. Вариант за разсрочено плащане чрез Автокредит - без авансова вноска, за срок до 96 месеца. Договарянето на лизинг за употребяван автомобил е индивидуално и специфично спрямо особеностите на всеки отделен автомобил. Консултирайте се с наш опитен търговец.

Вижте лизинговите ни калкулатори за нови и употребявани автомобили и изберете най-подходящия за Вас вариант.

Екип

Явор Адамски
Търговец на нови автомобили
T: +359 889 19 00 88
E: j.adamski@spektaauto.com

Лизинг

Светослав Смилков
Търговец на употребявани автомобили
T: +359 895 54 33 32
E: usedcars@spektaauto.com

Вариант 3: Оперативен лизинг

 ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ

  • БЕЗ ПЪРВОНАЧАЛНА ВНОСКА!
  • БЕЗ ГАРАНЦИОНЕН ДЕПОЗИТ!
  • БЕЗ ОСТАТЪЧНА СТОЙНОСТ!

ЗАЛОЖИ НА СИГУРНОСТТА:

<span id='firsttitle'>ПРОГРАМА TOYOTA 5+</span><br><span id='secondTitle'>А ти знаеш ли?</span> Да УПРАВЛЯВАШ ВИНАГИ НОВ АВТОМОБИЛ!

<span id='firsttitle'>ПРОГРАМА TOYOTA 5+</span><br><span id='secondTitle'>А ти знаеш ли?</span> Да ПЛАНИРАШ ДЪЛГОСРОЧНО РАЗХОДИТЕ СИ!

<span id='firsttitle'>ПРОГРАМА TOYOTA 5+</span><br><span id='secondTitle'>А ти знаеш ли?</span> Да ползваш данъчен кредит...

КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ФИНАНСОВ И ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ ЗА КЛИЕНТИТЕ?

Параметрите на финансов и оперативен лизинг за бизнес клиенти са идентични: нисък годишен лихвен процент, гъвкав период на лизинга от 1 до 6 години, ниска авансова вноска / депозит от 10% и висока остатъчна стойност до 30% за 5 години/.

Оперативният лизинг представлява наем на автомобил за определен период и пробег без опция за прехвърляне на собствеността след изтичане на периода. За юридически лица оперативният лизинг на автомобил представлява ежемесечен разход за наем на автомобил (услуга).
Финансовият лизинг съдържа опция за прехвърляне на собствеността след изтичане на периода. За юридически лица финансовият лизинг на автомобил означава заприхождаване на автомобила като актив на дружеството и неговото месечно амортизиране съгласно законодателството.

Основна разлика между двата типа лизинг е, че при оперативен лизинг юридическите лица имат ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОЛЗВАТ ДАНЪЧЕН КРЕДИТ по месечните фактури за наем на автомобила. Допълнително, при оперативен лизинг юридическите лица имат възможност да ползват данъчен кредит върху всички консумативи, резервни части, обслужвания, ремонти, гуми и гориво за автомобила.
Друга разлика е, че при оперативния лизинг платеният депозит се възстановява на клиентите след приключване на периода, за разлика от финансовия лизинг, при който авансовата вноска не се възстановява. Затова, въпреки, че месечните вноски с ДДС по оперативен лизинг са по-високи от тези при финансов, след възстановяване на депозита, общият разход с ДДС за бизнес клиенти за ползване на автомобила при двата типа лизинг остава на практика идентичен.
Когато, обаче, се вземе предвид факта, че при оперативният лизинг юридическите лица имат възможност да ползват данъчен кредит, нетният разход за фирмите при оперативен лизинг с около 16.50% по-малко от разхода при финансов лизинг с ДДС при равни други условия.