СПЕКТА АУТО” ЕООД Ви предоставя възможността да сключите застраховка Гражданска отговорност и Автокаско в застрахователна компания по Ваш избор.

Ние работим с водещите застрахователни компании в България - ДЗИ-Общо застраховане ЕАД, ЗАД Армеец АД, Асет Иншурънс АД.

Застраховките, които предлагаме на нашите клиенти са с най-добрите застрахователни премии и с включени все по-големи отстъпки в пакетите на застрахователите.

СПЕКТА АУТО“ ЕООД е Вашата връзка между застраховката на автомобила и последващото отсервизиране на настъпили щети.

Имаме сключени договори за официален и доверен сервиз с всички основни застрахователни компании: ДЗИ-Общо застраховане ЕАД, ЗАД Армеец АД, ЗАД Алианц България АД, ЗАД Булстрад, ЗС Булинс АД, ЗК Уника АД, Дженерали застраховане АД, Групама застраховане АД, ЗАД Асет Иншурънс АД.

При възникване на щета по автомобила, Вие го предавате на нас - Сервиз TOYOTA. Ние Ви го връщаме възстановен в уговорения ден и час!

Доверете ни се!

Нашата цел са доволни клиенти, максимално освободени от ангажименти по отстраняването на щетите на автомобила

Застраховане

АНИ АНГЕЛОВА
Застраховки на автомобили
М: +359 885 263 153
Е: a.angelova@spektaauto.com