Пункт за ПЕРИОДИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ към сервиз АвтоСПЕКТЪР – Славейков удостоверява техническата изправност на автомобилите – леки и товарни, микробуси, автомобили 4 х 4, мотоциклети и ремаркета.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Оригинал или четливо копие на големия талон 1 на автомобила

Оригинал на малкия талон 2 на автомобила

Валидна застраховка „Гражданска отговорност“

Документ за платен годишен данък на автомобила

КАТ комплект (аптечка, триъгълник и пр.)

*Автомобилът трябва да е чист и в прегледно състояние.
Годишни технически прегледи

СТАНКО ГЕРМАНОВ М: +359 888 102 998 Е: s.germanov@spektaauto.com

ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ ЗА ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА „СПЕКТА АУТО“ ЕООД

Категория Цена
ЛЕК АВТОМОБИЛ (категория М1) 38,00 лева с ДДС
ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ (категория N1) 45,00 лева с ДДС
МИКРОБУС 45,00 лева с ДДС
АВТОМОБИЛ 4Х4 45,00 лева с ДДС
МОТОЦИКЛЕТ 45,00 лева с ДДС
РЕМАРКЕ 25,00 лева с ДДС