СПЕКТА АУТО”ООД Ви предоставя възможността да сключите застраховка Гражданска отговорност и Автокаско в застрахователна компания по Ваш избор.

Ние работим с водещите застрахователни компании в България - ДЗИ-Общо застраховане ЕАД, ЗАД Армеец АД, Асет Иншурънс АД.

Застраховките, които предлагаме на нашите клиенти са с най-добрите застрахователни премии и с включени все по-големи отстъпки в пакетите на застрахователите.

СПЕКТА АУТО“ ООД е Вашата връзка между застраховката на автомобила и последващото отсервизиране на настъпили щети.

Имаме сключени договори за официален и доверен сервиз с всички основни застрахователни компании: ДЗИ-Общо застраховане ЕАД, ЗАД Армеец АД, ЗАД Алианц България АД, ЗАД Булстрад, ЗС Булинс АД, ЗК Уника АД, Дженерали застраховане АД, Групама застраховане АД, ЗАД Асет Иншурънс АД, ЗК Олимпик – клон България

При възникване на щета по автомобила, Вие го предавате на нас - Сервиз TOYOTA. Ние Ви го връщаме възстановен в уговорения ден и час!

Доверете ни се!

Нашата цел са доволни клиенти, максимално освободени от ангажименти по отстраняването на щетите на автомобила

Застраховане

АНИ АНГЕЛОВА
Застраховки на автомобили
М: +359 885 263 153
Е: a.angelova@spektaauto.com